Om numen

Ordet numen betyder gudomlig närvaro eller gudomens bifallande. numen sattes på pränt redan under skrivspråkets barndom i den sumerisk/akkadiska kulturen för omkring 4.500 år sedan. Då var fertilitetsdyrkan och kärlek till landet tongivande. Långt senare introducerades monoteismen från samma område i Mesopotamien (nuvarande Irak)  då Abraham enligt traditionen fick uppenbarelse av Gud. Till skillnad från monoteismens urkunder, 2 mosebok 32:27-29, Matteus 10:34-36 och Koranen 2:191-193, uppviglar inte sumeriska urkunder till att döda i religionens namn.

En nästan samtida med Abraham – om han nu verkligen levt och verkat ungefär 1800 f.kr. – var den amoritiske kungen Enlil-bani (ca. 1798  – 1775 f.kr.)  som efterlämnat följande  ”Du dödar inte överträdare; du förstår dem du leder”. Jämför med bibelns och koranens ” Och dräpen vem I finnen, vore det också broder eller vän eller frände (2 mosebok 32:27),  ”Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd (Matteus 10:34) och  “Och döda dem då var ni än möter dem … ja, förtryck är ett värre ont än döden” (Koranen 2:191).”

Hur hade vår värld sett ut om vi förskonats från dylik uppvigling?

Genom att använda numen som partibeteckning vill jag understryka människans genealogiska släktskap med tidigare kulturers gudakonstruktioner och behov av förklaringsmodeller kring livets mening, utan att för den skull på något sätt beteckna numen som ett religiöst parti.  Partibeteckningen ska istället ses som ett erkännande av de idéer som blivit normativa under människans historia. I boken EVOLUTIONARY ideas – A short story about why, when and how humans (by all accounts) took the wrong path and almost killed the planet”, skissar jag kortfattat mina forskningsresultat och föreslår vägar att uppnå en rättvisare värld. Boken kan köpas här. Amazon/Kindle e-book här.

numen logga_hnumen – kärlekspartiet ska ses som ett idé-givande parti och visa på alternativa vägar undan odemokratiska yttringar, våldsverkare och politikers smutskastning. Alla konstruktiva idéer om hur vi kan skapa ett bättre och rättvisare Sverige för alla medborgare är hjärtligt välkomna. Om du vill se till att numen – kärlekspartiet blir registrerat hos Valmyndigheten, ber jag dig fylla i ett formulär och e-posta det tillbaka till mig. Om du vill kandidera till partiet är du varmt välkommen att kontakta mig.

here
Order e-book (Amazon/Kindle) here

Richard Conricus
numen – kärlekspartiet (under bildande)


numen – kärlekspartiet´s logga kan laddas ner genom att höger-klicka och spara ner till hårddisk (.eps och .svg format kan beställas nedan):

numenLovePortrait

numen logga_h

 

 

 


Ja, jag stöder numen kärlekspartis idéer om att vi tillsammans bygger framtidens Sverige där alla efter bästa förmåga hjälper till att riva murar mellan etniska grupper och aktivt verkar för fredlig samexistens med inriktning på att ge alla invånare oavsett kön, etnicitet och ålder ett respektfull, värdigt och innehållsrikt liv med god sjukvård/omsorg, trygga arbetsförhållanden, jämlikhet, lika lön, försvar av våra värderingar, framtidstro, rättvisa, energiklokt och vårdande av vår miljö så att kommande generationer ska kunna andas frisk luft, äta hälsosam kost, dricka rent vatten och bada i friskt vatten.

Det är nu viktigare än någonsin. Mänskligheten står inför en apokalyptisk katastrof och alarmerande forskarrön om jordens klimatförändring kräver att vi måste agera nu och tillsammans.

Ja, jag stöder numen kärlekspartiet (utan andra förpliktelser)

* anger obligatoriska fält
Dela med vänner...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someonePrint this page

Kommentera

Konstruktiva idéer för ett rättvisare samhälle

курительные смеси | купить кокаин в Москве